BLUSH VELVET PRINTED CUSHION - Maree Hynes Interiors
Maree Hynes Interiors

BLUSH VELVET PRINTED CUSHION

Blush velvet cushion with dacron inner. 45x45cm